Skip to main content

Outbound marketing

3 MÅDER INBOUND MARKETING OG OUTBOUND MARKETING ADSKILLER SIG FRA HINANDEN PÅ

In- og outbound marketing definition

Outbound marketing refererer til enhver form for markedsføring, hvor virksomheden selv tager kontakt til kunderne. Eksempler på outbound marketing inkluderer mere traditionelle former for markedsføring og reklame, såsom tv-reklamer, radioannoncer, trykte reklamer (avisannoncer, magasinannoncer, flyers, brochurer, kataloger osv.), samt kold kanvas salg via telefon eller email. Outbound marketing bliver også kaldt interruption marketing (forstyrrende marketing) fordi man kontakter kunder uopfordret. Inbound marketing er derimod marketing hvor kunderne finder dig, når de har brug for dig. Eksempler på inbound marketing inkluderer content marketing, blogging og SEO. Derudover betragtes betalte søgeannoncering som inbound marketing, fordi dine annoncer kun vises, når folk søger efter produkter eller tjenester, du tilbyder.

– ROI

Et af de aspekter,  de to marketings metoder adskiller sig mest fra hinanden på, er ved trackingen af ROI. Ved outbound marketing er det generelt mere vanskeligt at måle hvor meget man investerer i metoden, samt hvor meget fortjeneste der oprigtigt kommer derfra. Inbound marketing er lettere at spore, har generelt en højere ROI og lavere samlede omkostninger end outbound marketing. 

–  AT SPØRGE OM TILLADELSE ELLER TILGIVELSE

Mange anser outbound marketing som værende problematisk fordi er indtrægende og at presse sig på hos kunder. Fordi markedsføringsteknikken primært ligger i uopfordret kontakt til kunder, spam eller betalte klik, har metoden også et dårligt rygte og anses som værende den hurtige udvej.
Inbound marketing anses derimod som værende mere drevet af kreativitet, mening og kun henvende sig til de kunder der allerede har vist interesse.

– OMKOSTNINGER

Fordi outbound marketing anvender de mere traditionelle kanaler så som TV og radio, er denne form for markedsføringsstrategi også mere dyr. Det anslås desuden at denne teknik har en højere omkostning når det kommer til at erhverve en ny kunde, sammenlignet med inbound marketing, der generelt er mere billig og effektiv. 

Stadig i tvivl om hvilken marketingsstrategi du bør anvende? Tjek nedenstående figur ud for mere inspiration.