Skip to main content
Sneuniverset
Din genvej til sne hele året

Snerydning 365 dage om året
Velkommen til Sneuniverset

Du er landet på sneuniverset.dk. En platform der handler om sne – 365 dage om året. Det lyder måske tosset, men vi er vilde med sne. Vi er så vilde med det, at vi har været en fast del af snerydning- og ejendomsservicebranchen over hele landet.

Sneuniverset er en videoblog, der primært omhandler sne. Du kommer til at følge dagligdagen hos et af Danmarks største og mest veletablerede snerydningsvirksomheder, Snevagten A/S.

Christoffer Gade, administrerende direktør i Snevagten A/S, giver et unikt indblik i, hvordan det er at tænke på sne alle årets dage – også om sommeren.

Snerydning er en videnskab

Når talen falder på snerydning, tænker de fleste nok på skovl og kost, og har den grundlæggende holdning, at det jo ikke ligefrem er raketvidenskab. Og det er også sandt nok – i hvert fald når det blot er trappen eller fortovet, der lige skal ryddes efter en snebyge.

For de større professionelle snerydningsvirksomheder er snerydning dog en disciplin, som på mange områder faktisk er lidt af en videnskab. Avancerede computermodeller bruges til at forudsige vejrudviklingen, GPS-systemer anvendes til opmåling og dokumentation af opgaverne, og topmoderne snerydningsudstyr tages i anvendelse for at effektivisere, hvor det er muligt. I dag er der også stor fokus på miljøet, der påvirkes på flere fronter, når der ryddes sne i stor skala.

På de fleste arbejdspladser er arbejdsbyrden jævnt fordelt hen over året, men for en snerydningsvirksomhed er den virkelige action naturligvis i særlig grad koncentreret på dage med snefald. Her skal alle forberedelserne stå sin prøve, og kommandocentralen minder mest af alt om en militærbase under angreb. Overblik og erfaring er altafgørende, og det gælder bogstaveligt talt om at have is i maven og sne på rygraden.

Men selv om det hele kulminerer, når vejrguderne angriber, lykkes forsvaret kun, hvis tropperne er veluddannede, materiellet toptunet og alt er forberedt til mindste detalje. Og det betyder i realiteten, at der er masser af arbejde året rundt – også i en professionel snerydningsvirksomhed. På disse sider vil du via videoindslag kunne følge årets gang hos en af de største snerydnings-specialister på markedet. Tjek bloggen ud, og læs også med nedenfor, hvor du måske kan få et par nye synsvinkler på snerydningskunsten og fremtiden.

Med udgangspunkt i den danske glatføremodel

Når først snebygerne rammer, skal snerydning og forebyggende glatførebekæmpelse helst være i fuld gang allerede, hvis snerydningsmandskabet skal have en chance for at holde stand mod elementerne. Det forudsætter, at der løbende er adgang til retvisende prognoser og sikre aktuelle vejrmålinger. Her er vi i Danmark rigtig godt stillede i kraft af ”den danske glatføremodel”, som er en avanceret computerbaseret vejrmodel. Modellen er udarbejdet af ingeniører og metrologer hos DMI, som også løbende holder den ajour med vejrdata fra både ind og udland.

På 400 udvalgte lokationer rundt om i Danmark er der desuden placeret små vejrstationer, som løbende måler på en lang række vejr- og trafikparametre, såsom luftfugtighed, vejtemperaturer, vejfugtighed, skygger og mange mange flere. Hvert femte minut sender alle vejrstationerne disse data til glatføremodellen, som samler al informationen og genererer overraskende gode aktuelle informationer om både regionale og lokale forhold.

Både offentlige og private snerydningsvirksomheder benytter disse data til at kunne være på forkant med vejrets udvikling, time for time.

Vejret ser ud til at blive værre

Når vi har en mild vinter i Danmark, er behovet for snerydning overskueligt, men vi oplever også jævnligt hårde vintre som eksempelvis i 2010, hvor snemasserne bragte hele Danmark i knæ. På grund af den globale opvarmning tænker de fleste, at vi nok i fremtiden får flere milde vintre, og at sneen måske snart vil være noget, vi kan se tilbage på som et historisk fænomen. Det forholder sig imidlertid lige omvendt. Ganske vist bliver gennemsnitstemperaturen højere i fremtiden, men atmosfærens vandindhold vil af samme grund være stigende. Og det betyder en stigning i nedbørsmængderne, såvel sommer som vinter.

Klimamodellerne forudsiger faktisk, at det i Danmark især vil være om vinteren, at atmosfærens vandindhold vil stige, hvilket selvfølgelig er ensbetydende med MERE sne og slud om vinteren fremadrettet. Vi vil også komme til at opleve, at nedbørsintensiteten bliver voldsommere. De stigende gennemsnitstemperaturer kommer desuden til at betyde større temperaturforskelle i atmosfæren, og det betyder mere turbulente vejrforhold såsom storme og orkaner.

Miljøet er i klemme under snerydningen

En af årsagerne til, at vi i fremtiden får endnu mere sne, er naturligvis udledningen af CO2 og andre gasser, der nedbryder ozonlaget. Gasserne stammer blandt andet fra udstødningen på køretøjer, og det gælder også snerydningsmateriel. Egentlig er det lidt af et paradoks, at sneploven reelt er medvirkende til endnu mere sne i fremtiden.

Der er som sådan ingen lovgivning på området, og derfor er mange snerydningsvirksomheder fristede til at benytte sneplove og andet materiel af ældre dato. Forureningen er dermed større, men det økonomiske aspekt vejer tungt. Som situationen er, er det derfor dig som forbruger, der først og fremmest er med til at bestemme udviklingen. Stil krav til din leverandør af snerydning, og gå efter leverandører, der har fokus på brug af miljøvenlige traktorer og materiel. Faktisk er der ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem pris og miljøbevidsthed, så det behøver ikke koste ekstra, fordi du vælger den rigtige leverandør.

Brugen af salt til glatførebekæmpelse er heller ikke helt uproblematisk for miljøet. Salt trænger nemlig ned og forurener grundvandet, og den er også giftig for træer og planter, dels fordi jordens næringsindhold fortrænges, og dels fordi saltet blandt andet udtørrer plantecellerne. Kæledyr som hunde og katte kan også få skader i form af udtørret hud under poterne, og salt er som bekendt stærkt rustfremkaldende, hvis det kommer i berøring med cykler, biler og andet metal.

Salt er ”desværre” utrolig billigt som glatførebekæmpelsesmiddel, så mange snerydningsvirksomheder strøer det rundhåndet under arbejdet. Også her har du som forbruger et ansvar. Køb dine ydelser hos virksomheder med fokus på minimering af saltforbruget. Flere førende snerydningsvirksomheder har for længst indført GPS-styring og løbende monitorering af saltmængderne, så der ikke forurenes mere end højst nødvendigt.

I dag er det faktisk også muligt at bruge alternativer til salt, som ikke er så miljøskadelige. De er ganske vist dyrere i brug, men sådan er det jo også med økologiske varer og med miljøhensyn generelt. I sidste ende er det et samvittighedsspørgsmål: Er vi villige til at betale lidt ekstra for at efterlade kloden i rimelig stand til de næste generationer? Spørg ind til mulighederne, næste gang til bestiller snerydning.

Effektiv snerydning kræver volumen

Hvis du eksempelvis får brug for en håndværker, er det ofte sådan, at den lille lokale håndværker er billigst, frem for en førende landsdækkende leverandør. Når det handler om snerydning, ser det lidt anderledes ud, uanset om du er privat forbruger eller virksomhed. Her er det nemlig ofte de største snerydningsvirksomheder, der kan levere til den billigste pris. Det er der flere årsager til, men den vigtigste årsag er nok, at en stor leverandør har mange kunder og dermed kortere afstand mellem dem. Med effektivt snerydningsmateriel tager selve snerydningen som regel ikke ret lang tid. Derimod er spildtiden til kørsel mellem kunderne ret afgørende. En stor leverandør har langt bedre muligheder for at koordinere og minimere andelen af spildtid. Det giver alt andet lige skarpere priser.

Prøv derfor også at indhente tilbud fra de store leverandører, næste gang du bestiller snerydning. Sandsynligvis er prisen konkurrencedygtig, serviceniveauet vil typisk være højere og måske kan du ad den vej også gøre dit til, at miljøet skånes mest muligt.

Snerydningskontrakter er fremtiden

Traditionelt har det i Danmark været mest normalt med løsere ad hoc snerydnings-aftaler, hvor man bare ringer efter hjælp, når sneen dukker op. Det fungerer ofte udmærket i milde vintre, hvor der er rigeligt med snerydningskapacitet. I 2010 så man dog masser af eksempler på, hvordan priserne pludselig strøg i vejret pga. mangelsituationen, og mange virksomheder måtte lukke i kortere eller længere tid på grund af manglende snerydning. Hvis prognoserne holder stik, er det en situation, vi kommer til at se meget mere til de kommende år.

Egentlige fastpriskontrakter har været almindelige i udlandet en årrække, og de er også stærkt på vej herhjemme. En fastpriskontrakt er, som betegnelsen også antyder, en kontrakt med en fast pris, som forpligter snerydningsvirksomheden til at holde arealerne ryddede og glatførebekæmpede uanset vejrforholdene. I milde vintre er fastpriskontrakten naturligvis knap så attraktiv, men den tjener sig typisk rigeligt hjem igen, når vejret for alvor raser. Med en fastpriskontrakt er man også sikker på at stå først i køen til snerydning, og det er guld værd.

En fastpriskontrakt kan reelt betragtes som en forsikring. Der betales en fast ”police”, som desuden er nem at budgettere med. Der kommer ingen ubehagelige overraskelser, og du kan sove trygt om natten, uanset hvordan vejrudsigten ser ud.

Snerydning er et spændende felt

Ovenfor kom vi kort omkring et par enkelte vinkler på snerydning i Danmark, men der er utrolig meget mere at sige om emnet. Hvis du, som vi, synes snerydning er et spændende felt, er du velkommen til at tage på rundtur sammen med os og følge med her på bloggen. Hver uge lancerer vi en ny video med løst og fast fra snerydnings-verdenen, hvor vi følger en af Danmarks største virksomheder i branchen.

Go’ fornøjelse

 

Følg eller kom i kontakt med os