Skip to main content

ROI

SÅDAN SKAL ROI FORSTÅS OG BEREGNES

 

Hvad er ROI?

Ordet står for Return On Investment og betyder investeringsindkast. Det henviser til hvor meget du får ud af en given investering eller indsats og bliver opgjort i hvor mange gange du får dine penge igen. Et hvilket som helst tal over 1 er altså god ROI som giver profit. ROI bruges med andre ord, til at undersøge om f.eks. din markedsføring er god forretning. ROI hjælper dig til at se om der er mening i dine investeringer eller om de ikke kan betale sig. Regnestykket kan både bruges om mindre investeringer som f.eks. en Google Ads eller ved større elementer som køb af en bygning. Du laver en ROI beregning ved hjælp af følgende regnestykke:

ROI = (Fortjeneste – Investering) / Investering x 100

Lad os bruge et virkeligt eksempel fra os hos Snevagten, for at eksemplificere det endnu nemmere. Hos Snevagten har vi tre platforme (snevagten.dk, snerydnings-tilbud.dk og sneuniveret.dk) som vi testede ROI på i en specifik periode. Vi brugte 413 kr på at lave hvert tilbud og vurderede vores lukkerate til i denne periode at være 25%. Derfor er vores investering altså 1652 kroner for hver lukkede handel. I vores eksempel kom vi også frem til, at for hvert tilbud vi gav, var vores fortjeneste 9000 kroner. Vores ROI på 1 år er derfor 4,44. Hvilket betyder at vi fik vores penge tilbage 4,44 gange, for hver krone vi brugte på marketing. Regnestykket så altså således ud:

 

ROI = (9000-1652) / 1652 x 100

ROI = 7348 / 1652 x 100

ROI = 4,44 x 100

ROI = 444%

 

Samtidig vurderede vi vores kundelevetid til at være 6 år. Det resulterer i, at vi igennem hele kundelevetiden får vores penge 26,6 gange tilbage. Se dét er god business.