Skip to main content
KONTAKT OS I DAG OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD
Ring eller benyt kontaktformen på denne side
73 70 84 44

SNERYDNING I VIBORG

Viborg regnes for at være en af de ældste byer i Danmark. Byen er eksempelvis nævnt i en islandsk saga, hvor Gisle Surssøn og et par andre islændinge angiveligt opholdt sig i Viborg vinteren over så tidligt som år 961. Hvorvidt der var sne på egnen dengang i vinteren 961 fremgår ikke af sagaen, men det har der jo formentlig nok været. Intet er dog sikkert, for vejrforholdene ændrer sig som bekendt over tid. De senere år er det begyndt at gå rigtig stærkt med ændringerne. Vi taler meget om den globale opvarmning – stigninger i gennemsnitstemperaturen, som næsten er målbare fra år til år. Paradoksalt nok regner forskerne med, at det betyder mere sne i Danmark de kommende år. Årsagen er, at det varme klima medfører øgede mængder vanddamp i atmosfæren, og dermed øgede mængder nedbør. I Danmark forventes fænomenet at være mest udtalt i vinterhalvåret, og på kolde dage falder nedbøren selvsagt som sne. Så Viborg og resten af Danmark kan lige så godt allerede nu begynde at polere sneskovlen og varme kosten op, for snerydning vil fremadrettet komme på dagsordenen i højere grad end tidligere. 

VIBORG KOMMUNE ER GODT RUSTET TIL SNERYDNINGEN

Heldigvis har Viborg et velsmurt vinterberedskab. Beredskabet råder over en hel flåde af sneplove og saltspredere, og som i de fleste andre kommuner har man yderligere backup i form af særaftaler med vognmænd og andre, som kan træde til i spidsbelastningsperioder. Beredskabet råder også over enorme saltlagre, for salt skal der til. På en sæson bruger Viborg typisk 1-2 kg salt pr. kvadratmeter vej, så der skal rigtig mange tons til at dække det viborgensiske vejnet. De fleste er dog godt klar over, at kommunen kun tager sig af snerydningen på de offentlige arealer. Derhjemme må du selv sørge for snerydningen, og det er der faktisk helt særlige regler for:

Formålet med reglerne er naturligvis at forebygge, at nogen falder og kommer til skade. Hvis det sker, risikerer du faktisk at blive gjort erstatningsansvarlig, og foruden at skulle betale for svie og smerte kan det også indebære erstatning for tabt førlighed og måske deraf følgende tabt arbejdsfortjeneste.

Sne2
Sne7
Sne1
Sne6
Sne8
Sne14
Sne4
Sne9

REGLER FOR DEN PRIVATE SNERYDNING

Udgangspunktet for lovgivningen er at sikre, at specielt gående trafik kan færdes sikkert overalt i Viborg. Det betyder, at den enkelte grundejer har pligt til at rydde og glatførebekæmpe på egen matrikel og tilhørende arealer. I princippet skal der konstant være ryddet i alle dagtimerne, lige fra klokken syv morgen til toogtyve aften undtagen søndag, hvor du må sove en time længere. Der skal ryddes alle steder, hvor gående trafik med rimelighed kan forventes, hvilket typisk indbefatter havegange, indkørsler og lignende. Hvis et fortovsstykke støder op til din grund, skal også dette holdes ryddet. Fortovet skal ryddes i hele sin bredde (med mindre det er mere end 2 meter bredt). Overskydende sne skal deponeres, hvor det ikke er til gene for andre, eksempelvis i en vold helt ud mod kørebanen. Når de kommunale sneplove tordner forbi, kan det ske, at de laver en vold eller ophobning af sne, som spærrer for en cykelsti, brandhane eller lignende. Som grundejer er du også forpligtet til lige at fikse den slags, hvis det sker på dit domæne. Du har i øvrigt ikke kun ansvar for det fortovsstykke, der ligger lige ud for matriklen. Ansvaret strækker sig yderligere 10 meter til hver side, målt fra skel. De 10 meter gælder naturligvis ikke, hvis du inden da støder på en offentlig vej eller andet, hvor Viborg kommune har ansvaret. Ti-meters reglen træder selvsagt også ud af kraft, hvis du er så heldig at have en nabo boende tættere på.

Bliv ringet op

Har du spørgsmål om snerydning eller saltning af din virksomheds, boligforenings eller grundejerforenings udenomsarealer? Udfyld blot formularen med navn og telefonnummer – så ringer vi dig op. Du er naturligvis også velkommen til selv at kontakte os på tlf. 73 70 84 44 Udfyld navn og telefonnummer, så ringer vi til dig inden for 24 timer

TILFREDSHEDSGARANTI


Vores kunders tilfredshed betyder alt for os. Derfor tilbyder vi 100% tilfredshedsgaranti på saltning og snerydning. Vi krediterer derfor ydelser vi har leveret utilfredsstillende – uden diskussion.  

EJER CHRISTOFFER GADE PRÆSENTERER SNEVAGTEN

Kom bag kulissen hos Snevagten. Her fortæller Christoffer bl.a. om Snevagtens landsdækkende snerydning og saltning. Kom bag kulissen hos Snevagten. Her fortæller Christoffer bl.a. om Snevagtens landsdækkende snerydning og saltning.