Regler for snerydning

Børnene jubler, når sneen falder, og det er da også på mange måder hyggeligt med snevejr. Men som voksne kender vi også bagsiden af medaljen: Der skal ryddes sne på trappen, havegangen og fortovet, og morgenerne bliver lidt mere hektiske, når man både skal tidligere ud i trafikken og desuden nå at have snerydningen klaret inden da. Alle ved, at de skal rydde sne på egen matrikel, men hvordan er det nu lige reglerne for snerydning er?

Der skal være ryddet dagen igennem

Reglerne for den private snerydning er faktisk ganske skrappe. Alle de steder, hvor postbuddet, skraldemanden eller andre gæster færdes på din matrikel, skal være ryddet og glatførebekæmpet fra klokken syv morgen til toogtyve aften. Eneste undtagelse er søndag, hvor du kan vente til klokken otte om morgene. Reglerne gælder i øvrigt ikke kun for arealerne inden for din matrikel, men også eksempelvis din del af det tilstødende fortov og andre fællesarealer. Det offentlige rydder heller ikke mindre private veje og fællesveje. Her er det også dig, der hænger på ansvaret – eventuelt via en grundejerforening. Ud over selve snerydningen og glatførebekæmpelsen, skal du naturligvis også sørge for, at der eksempelvis ikke kan falde istapper ned i hovedet på forbipasserende eller ske andre vinterrelaterede ulykker. Enten skal du fjerne årsagen til risikoen, eller også skal du afspærre området, så ulykker forebygges. Hvis sneen falder, mens du for eksempel er på ferie, er ansvaret stadig dit. Her må du enten have særlige aftaler med nabo eller genbo, eller eventuelt en aftale med et snerydningsfirma. Flere og flere vælger i dag at indgå kontrakt med en ekstern leverandør af snerydning. Det er som regel billigere end man skulle tro, og i en fortravlet hverdag kan det være en nødvendig prioritering, hvis du har vigtigere ting at tage dig til end at skulle stå stand by og afvente vejrgudernes indskydelser.

Hvad sker der, hvis snerydnings-reglerne ikke overholdes?

I princippet kan politiet udstede en bøde, hvis du ikke overholder reglerne for snerydning. Bødestørrelsen er ikke alarmerende høj, men de færreste har lyst til at være på kant med ordensmagten. Hvis du gentagne gange ikke rydder og salter, som loven foreskriver, kan kommunen vælge at lade andre varetage opgaven på din regning. Og det bliver som regel ikke billigt. Rigtig galt kan det dog gå, hvis nogen rent faktisk kommer til skade på grund af din manglende snerydning og glatførebekæmpelse. Det skal ganske vist kunne bevises, at du ikke har overholdt dine forpligtelser, men det kræver blot et vidneudsagn eller lignende. I sådanne tilfælde bliver du erstatningsansvarlig, og det kan have et betydeligt omfang: Der kan for eksempel være tale om erstatning af ødelagt tøj og udstyr samt erstatning for svie og smerte, men risikerer også at skulle betale erstatning for varige mén, tab af erhvervsevne og tabt arbejdsfortjeneste i den henseende. Det kan med andre ord blive en alvorlig økonomisk lussing.

Lad eventuelt andre klare snerydningen

Flere og flere vælger den nemmeste og sikreste løsning – nemlig at lade professionelle klare ærterne. De laver ikke andet, og har desuden udstyret til at klare opgaven hurtigt og effektivt. Regner du lidt på, hvor lang tid der reelt går med snerydning sæsonen igennem, kan det vise sig at være den bedste løsning, hvis du selv kan bruge din tid bedre andre steder. Nogle synes til gengæld, at det er hyggeligt at komme ud i den friske luft og svinge skovlen, og så er der naturligvis ingen grund til at betale andre for at få fornøjelsen. Uanset hvilken løsning du vælger, er hovedsagen, at reglerne for snerydning bliver overholdt, så du har din ryg fri.

Kontakt

Snevagten A/S
Transformervej 29
2860 Søborg

Telefon: 38 71 17 00
Email: cg@snevagten.dk

Seneste