Snerydning i Rødovre

De færreste er klar over, at Rødovre faktisk var den første by i Danmark, der byggede et egentligt indendørs indkøbscenter. I dag er der indkøbscentre under tag mange steder i Danmark. Ideen er nemlig rigtig god, ikke mindst i betragtning af det danske vejrlig, som mildest talt kan være noget svingende i kvaliteten. Og skal man tro DMIs prognoser, kan vi forvente os endnu mere nedbør i årene fremover. Den globale opvarmning medfører øget ophobning af vand i atmosfæren, og i Danmark vil det i særlig grad gøre sig gældende i vinterhalvåret. Det betyder mere sne – og dermed mere snerydning.

Rødovres kommune og borgere deles om snerydnings-opgaven

Som alle andre steder i landet, har man i Rødovre den arbejdsfordeling, at kommunen tager sig af snerydningen på offentlige veje og områder, mens de private grundejere så at sige må feje for egen dør. De privatretlige regler er grundlæggende ret enkle: Der skal være ryddet og gruset eller saltet fra morgen til aften hver eneste dag, når vejret tilsiger det. Påbuddet gælder fra 7 morgen til 22 aften på nær om søndagen, hvor man må vente til kl. 8. Det betyder i praksis, at den enkelte borger skal stå ekstra tidligt op, hvis der er risiko for snefald i løbet af natten. Vejrudsigten kan være en god rettesnor, men 100% pålidelig er den som bekendt ikke. Og er sneen kommet uventet, kan det hurtigt blive en særdeles hektisk morgen, hvis snerydningen også skal overstås, inden man tager på arbejde.

Overlad opgaven til professionelle

Hvis du fungerer dårligt med stress og usikkerhed, kan du overveje at købe snerydningsydelsen hos et specialiseret firma. Rødovre har en del lokale udbydere, som gerne byder ind på opgaven. Både lokalt og i resten af landet bliver det mere og mere almindeligt at give tjansen videre til andre, så man selv kan få ro til andre gøremål. Når du skal finde et snerydningsfirma at indgå samarbejde med, er det en god ide at investere lidt tid i at finde den helt rigtige. Som i alle andre brancher findes der også her brodne kar og mindre lødige spillere, så tjek eventuelt anmeldelser på nettet, andres erfaringer og baggrundsinfo allerede inden du tager kontakt. Det sikre valg er som regel virksomheder, der har været i branchen mange år. En årelang tilstedeværelse i markedet er som regel kun mulig, hvis man behandler kunderne godt og leverer varen. Vær opmærksom på, at pris og kvalitet ikke altid følges ad. Du kan sagtens ende op med en relativt billig løsning, hvor du samtidig får fuld service hele vejen rundt, hvis du er omhyggelig med forarbejdet. Indhent flere tilbud, stil kritiske spørgsmål og vælg så den leverandør, der giver dig det bedste produkt til prisen.

Kontakt

Snevagten A/S
Transformervej 29
2860 Søborg

Telefon: 38 71 17 00
Email: cg@snevagten.dk

Seneste