Snerydning i Thisted

Thisted menes historisk at kunne spores helt tilbage til 11-1200-tallet, og op gennem middelalderen og den senere historie har byens indflydelse på det omkringliggende samfund været betydelig. Den dag i dag oser bymidten fortsat af historie med dens smalle krogede gader og endog meget gamle bygninger. Lige så hyggelige de krogede og smalle gader er, ligeså besværlige er de dog også, når der skal ryddes sne. Her kan det være svært at få plads til moderne snerydningsudstyr som sneplove og traktorer, så en del af arbejdet må gøres med håndkraft. Det kan være lidt surt for Thistedboerne, for som bekendt er Nordjylland som regel ”velsignet” med ekstra meget sne på grund af den nordlige placering. Som oftest går det dog, når både kommunalarbejdere, borgere og erhvervsdrivende står sammen i kampen mod vinterdrillerierne. Men hvem er det nu lige, der har ansvar for hvad?

Fordeling af snerydnings-opgaverne

I Thisted har man, som i resten af landet, vedtaget en fordeling af arbejdsopgaverne, som deler det hele op i offentlige og private områder. Under offentlige områder tæller naturligvis vejnettet, offentlige pladser og lignende. Her har Thisted kommune ansvaret for rydningen. Selv om fortovene også er kommunale, er en del af ansvaret dog her læsset over på de private grundejere. Fortovsstykker, der ligger op til en privat grund, skal ryddes og saltes af grundejeren, uanset om man er privatperson eller virksomhed. Hvis den kommunale snerydning skaber snevolde på dit fortovsdomæne, der er til gene for cyklister og fodgængere, er du desuden også pligtig til at udbedre dette. Borgere og erhvervsdrivende skal naturligvis også selv klare egne matrikler. Her gælder det, at der skal ryddes og saltes på de områder, hvor man kan forvente gående trafik. Der skal som udgangspunkt være sikkert at færdes dagen igennem fra klokken syv til klokken toogtyve, men kan der forventes nævneværdig trafik ud over dette tidsrum, udvides pligten tilsvarende.

Thisted har mange professionelle snerydningsfirmaer

Som så mange andre steder i landet, er der i årenes løb opstået en del erhverv i Thisted med omdrejningspunkt i snerydning. Det kan være alt fra vognmænd, der også tilbyder assistance med snepløjning og saltning og til fuldt dedikerede serviceudbydere, der kun har fokus på snerydning og/eller glatførebekæmpelse. Blandt de erhvervsdrivende har det i mange år været meget almindeligt at købe sig til snerydningen, men de senere år er også mange private kunder kommet på banen. En moderne travl familie har bestemt ikke brug for at skulle rydde sne i tide og utide, når kalenderen i forvejen er udfyldt til bristepunktet. Heldigvis tager de fleste snerydningsvirksomheder også gerne små opgaver ind, så mulighederne er mange.

Hvilket firma skal man vælge?

Hvis du, som så mange andre, er fristet af muligheden for at slippe for besværet med snerydning, handler det først og fremmest om at få et overblik over udbyderne i Thisted og omegn. Få gerne tilbud hjem fra flere, så du ikke bliver ”flået” unødigt. Som tommelfingerregel er det ofte en god ide at gå efter de lidt større og velrenommerede udbydere. De har typisk nået deres position ved at levere kvalitet og konsistens gennem en længere årrække, og har ingen interesse i at sætte det gode ry på spil. Nogle tilbyder ligefrem tilfredshedsgaranti, og det kan være en god ekstra sikkerhed.

Kontakt

Snevagten A/S
Transformervej 29
2860 Søborg

Telefon: 38 71 17 00
Email: cg@snevagten.dk

Seneste