Snerydning i Værløse

Byen Værløse i Nordsjælland er måske mest kendt for Flyvestation Værløse, der tidligere havde både egen flyeskadrille og helikoptereskadrille. Flyene flyttede dog i 2004 til andre flyvestationer, hvilket i Politikens spalter gav anledning til tanker omkring, hvorvidt byen burde omdøbes til ”Geværløse”. I det hele taget har bynavnet ved flere lejligheder været udsat for humoristisk leg med ord. Eksempelvis kan udtalen af bynavnet lyde som ”Vejrløse”, hvilket har givet anledning til trækninger på smilebåndet, idet flyvestationen gennem mange år netop har været en af DMIs vigtigste bastioner. Men lad os bare slå fast, at Værløse bestemt har akkurat lige så meget vejr som alle andre byer. Måske byens borgere gerne havde været fri for eksempelvis snevejr, men nej. Også her i byen må man ud med skovl og kost, når vejrguderne drysser med hvidt.

Hvem skal rydde, og hvor skal det gøres?

Som alle andre steder, er pligterne også i Værløse opdelt i kommunale og private områder. Kommunen tager sig af de offentlige områder som veje, parker og pladser, mens borgerne selv må sørge for egne matrikler. Hertil kommer også tilstødende fortovsområder samt eventuelle private veje og stier. De privatretlige grundregler er, at der mellem 7 morgen og 22 aften skal være så tilpas ryddet og glatførebekæmpet, at gående trafik kan færdes sikkert overalt, hvor man med rimelighed kan have ærinde. Hvis forholdene ikke er i orden, kan grundejeren straffes med bøde, og hæfter også rent erstatningsmæssigt, hvis nogen skulle gå hen og komme til skade. Særligt sidstnævnte kan blive en rigtig grim affære, hvis den tilskadekomne får varige men, og dermed som oftest kan kræve erstatning for tabt arbejdsevne og tabt arbejdsfortjeneste. Selv om snerydningen i princippet skal opretholdes dagen igennem, accepterer man i praksis, at det er en rimelig undskyldning, hvis man har et job, der skal passes. Dog skal sagerne bringes i orden før man tager afsted, og falder der sne i mellemtiden, er det på med vanten igen umiddelbart efter fyraften. Ferie er til gengæld ikke en lovlig undskyldning. Her må man alliere sig med hjælpere, som kan klare snerydningen, mens man er bortrejst.

Private snerydnings-virksomheder står klar i Værløse

Som samfundet har udviklet sig, har ganske mange borgere problemer med at leve op til snerydnings-kravene. For hvem har lige adskillige ekstra timer i døgnet flere dage i træk, hvis snestormene pludselig hærger? Heldigvis er der hjælp at hente, for snerydning er blevet en hel serviceindustri. Også i Værløse er der adskillige udbydere af snerydning. Nogle fokuserer udelukkende på at servicere virksomheder, men mange tager også gerne private kunder ind, uanset opgavens størrelse. Som regel kan man få et uforpligtende tilbud hjem, og har man flere at vælge mellem, er det let at opveje priser og ydelser mod hinanden.

Kontakt

Snevagten A/S
Transformervej 29
2860 Søborg

Telefon: 38 71 17 00
Email: cg@snevagten.dk

Seneste