Snerydning på Sjælland

Selv om Sjælland rent geografisk kun dækker en mindre del af Danmark, er det her, knap halvdelen af landets indbyggere har slået sig ned, og det giver selvfølgelig generelt en højere befolkningstæthed. Især i og omkring hovedstadsområdet er det udtalt – her bor omkring en fjerdedel af danskerne. Naturligt nok er vejnettet og infrastrukturen derfor mere udbygget på Sjælland, og specielt i de større byer kan der være meget pres på i myldretiden. Det glider dog planmæssigt, alt andet lige. Anderledes ser det dog ofte ud, når sneen falder i større mængder. Selv små forsinkelser eller uheld, der blokerer vejbanen, kan skabe kaos i den ellers velsmurte maskine. Her er det de enkelte sjællandske kommuner, der hver især må holde egne ansvarsområder farbare og sikre.

Snerydning i privat regi

Den enkelte sjællænder har dog naturligvis som alle andre ansvar for at ”feje for egen dør”, når sneen har lagt sig. Reglerne er, at der skal være ryddet og glatførebekæmpet i alle dagtimerne (7-22) – dog søndag først fra klokken 8. Falder der sne mens man er på arbejde, må man vente med snerydningen til fyraften, men den skal klares inden arbejdstid, hvis sneen er faldet i løbet af natten. Det er især her, det giver problemer. De færreste har jo en masse ekstra tid om morgenen, og så må man vælge mellem at være lovlydig eller komme på arbejde til tiden. En løsning er at holde godt øje med vejrudsigten, før man går i seng. Metoden er ikke skudsikker, men det er som regel muligt at få en ide om, hvorvidt der er risiko for snefald i løbet af natten. Hvis det er tilfældet, skal vækkeuret naturligvis stilles derefter. I dag er der dog visse alternativer, og dem ser vi nærmere på i næste afsnit.

Lad andre tage slæbet med snerydningen

I dag er det efterhånden blevet mere almindeligt at købe serviceydelser fra eksternt hold – eller med et moderne buzzword – at udlicitere opgaverne. Tendensen er tydelig, såvel på Sjælland som i resten af landet. Ideen er, at man fokuserer på det, man selv er god til (og kan klare effektivt), mens man lader andre om de specialer, de er gode til. Det koster selvfølgelig penge, men der frigives til gengæld tid, som også er kostbar i vore dage. Tendensen ses også inden for snerydning, hvor der efterhånden er ganske mange leverandører at vælge imellem. Det giver bedre priser for dig som forbruger, og snerydning behøver i dag bestemt ikke koste spidsen af en jetjager. Du kan sagtens tillade dig at være lidt kræsen, når du går ud på markedet med din opgave. Stil krav til leverandøren. Prisen skal naturligvis være konkurrencedygtig, men du kan også sagtens gå efter de leverandører, der har fokus på miljøet og i øvrigt kan tilbyde en lidt mere attraktiv vare. Få flere tilbud hjem, og stil kritiske spørgsmål.

Kontakt

Snevagten A/S
Transformervej 29
2860 Søborg

Telefon: 38 71 17 00
Email: cg@snevagten.dk

Seneste