Skip to main content
KONTAKT OS I DAG OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD
Ring eller benyt kontaktformen på denne side
73 70 84 44

SNERYDNING I KØBENHAVN

Hver vinter er der behov for snerydning overalt i landet, når sneen truer med at blokere trafikken eller gøre færdslen usikker. Det gælder ikke mindst i København, hvor befolkningstætheden og dermed trafikbelastningen gør infrastrukturen endnu mere afgørende. Et blokeret spor eller en færdselsulykke på grund af glatføre kan på få øjeblikke afstedkomme kødannelser og forsinkelser, som meget hurtigt kan komme til at berøre store områder i byen.

Om videoen

Video om snerydning i København

København er som bekendt hovedstaden i Danmark. Og det er i og for sig også hovedbyen for vores virksomhed. Det er her, at Snevagten har hovedsæde, og det er herfra, at vi styrer driften af vores snerydning i København og alle dele af landet. 

København er et sted med ekstremt meget trafik i myldretiden. Det vil sige, at vi skal være uhyre effektive i vores drift. Det kræver en hel del planlægning fra vores side at komme ud at rydde sne og undgå myldretid. 

Det kræver selvfølgelig, at vi har maskiner mange steder i byen – og det har vi. 

Glade kunder er tilfredse kunder

Her på siden taler vi meget om, hvordan vi driver vores snerydningsfirma, og hvordan vi får tilfredse kunder ude i virkelighedens verden. Det gør vi fordi, at det er meget vigtigt for os, at vi formår at gøre vores kunder tilfredse med den snerydning, vi tilbyder. Ellers gør vi ganske enkelt ikke vores arbejde godt nok. 

Vi sørger for, at du er sikret snefrie fortove hver eneste dag. Uanset om du bestiller snerydning i København eller et hvilket som helst andet sted i landet.

Snerydning i København – vi rydder fortovene og cykelstierne

Kommunen sørger for, at vejene er snefri, og de private firmaer rydder generelt cykelstier og fortove. Sådan er det, fordi kommunen udliciterer snerydningsarbejdet til de private firmaer. 

Er fortovene og cykelstierne i København ryddet for sne, er det vores arbejde. Følg med her på siden, hvor du kan læse meget mere om blandt andet snerydning i København. 

KØBENHAVNS KOMMUNE KLARER DEN OFFENTLIGE SNERYDNING

Som udgangspunkt er det kommunens ansvar at holde de offentlige veje farbare og glatførebekæmpede, og de gør det faktisk ganske godt. Det skyldes ikke mindst værdifulde data fra DMI’s glatføremodel, som hele tiden holder kommunens folk opdaterede med lokale data om mulige glatføreforhold. Modellen er så præcis, at det ofte er muligt at salte forebyggende, og få indkaldt nødvendigt mandskab før sneen for alvor får overtaget. København råder også over en forholdsvis velbeslået kommunekasse, så der altid er mulighed for at indkøbe vejsalt i de nødvendige mængder, selv om priserne måske stiger på grund af ekstreme vejrforhold.

KØBENHAVNERNE MÅ FEJE FOR EGEN DØR

Når det kommer til fejning af trappen og snerydning af fortovet hjemme hos dig selv, er der imidlertid ingen hjælp at hente fra kommunal side. Her er den enkelte borger selv forpligtet til at holde arealerne ryddede og sikre at færdes på. De fleste betragter det som en moralsk pligt at have disse ting i orden, men der er faktisk også lovgivning på området. Alle ugens dage skal der være ryddet sne og saltet fra klokken syv morgen til toogtyve aften, bortset fra søndag, hvor man har lov at sove en time længere. Som borger er du med andre ord både moralsk og lovgivningsmæssigt forpligtet til at bidrage med snerydningen. Teoretisk set er der bødestraf, hvis det ikke er i orden, og falder en forbipasserende på grund af glat føre, kan et sagsanlæg også komme på tale. De fleste har en travl hverdag, som ikke giver mulighed for at stå døgnvagt derhjemme med skovl og kost, så derfor bliver det mere og mere almindeligt at betale sig fra snerydningen. De større snerydningsvirksomheder har typisk mange kunder i samme område, så en snerydningsaftale er ofte billigere, end man skulle tro.

Formålet med reglerne er naturligvis at forebygge, at nogen falder og kommer til skade. Hvis det sker, risikerer du faktisk at blive gjort erstatningsansvarlig, og foruden at skulle betale for svie og smerte kan det også indebære erstatning for tabt førlighed og måske deraf følgende tabt arbejdsfortjeneste.

Sne7
Sne14
Sne4
Sne8
Sne6
Sne2
Sne1
Sne9

VIRKSOMHEDER ER SÆRLIGT UDSATTE

Også Københavns virksomhedsejere må selv stå for snerydningen på parkeringspladser og tilkørselsveje, og her gælder for så vidt de samme regler som for private grundejere. Afhængigt af virksomhedstype og fysiske forhold kan manglende snerydning dog også have voldsomme økonomiske og driftsmæssige konsekvenser for virksomheden selv. Hvis kunder eller medarbejdere eksempelvis ikke har adgang til virksomheden gennem timer eller måske dage, kan tabene være ganske betydelige. Større virksomheder kan til tider have eget beredskab, men ofte kan det ikke betale sig at have snerydningsmateriel stående standby året rundt. Alternativet er at bestille ydelsen hos et snerydningsfirma. Hvis vejret for alvor viser sig fra sin grimmeste side, som vi eksempelvis så det i 2010, er det dog ikke givet, at der er ressourcer ledige. Under ekstreme vejrforhold er det ofte de højstbydende, der først får ryddet, og priserne kan pludselig tage på himmelflugt. Et stigende antal københavnske virksomheder vælger derfor i dag at tegne egentlige snerydningskontrakter, hvor assistancens omfang og prisen er fastlagt på forhånd.

Bliv ringet op

Har du spørgsmål om snerydning eller saltning af din virksomheds, boligforenings eller grundejerforenings udenomsarealer? Udfyld blot formularen med navn og telefonnummer – så ringer vi dig op. Du er naturligvis også velkommen til selv at kontakte os på tlf. 38711700 Udfyld navn og telefonnummer, så ringer vi til dig inden for 24 timer

TILFREDSHEDSGARANTI


Vores kunders tilfredshed betyder alt for os. Derfor tilbyder vi 100% tilfredshedsgaranti på saltning og snerydning. Vi krediterer derfor ydelser vi har leveret utilfredsstillende – uden diskussion.  

EJER CHRISTOFFER GADE PRÆSENTERER SNEVAGTEN

Kom bag kulissen hos Snevagten. Her fortæller Christoffer bl.a. om Snevagtens landsdækkende snerydning og saltning. Kom bag kulissen hos Snevagten. Her fortæller Christoffer bl.a. om Snevagtens landsdækkende snerydning og saltning.