Snerydning i Virum

Med 1000 år på bagen hører Virum til de ældre byer på danmarkskortet. I selve byen bor der i dag mere end 15.000 indbyggere, men man skal såmænd ikke mere en små 100 år tilbage, før byen stadig var en landsby. I den gamle bydel omkring Virum Stræde og Virumgade ligger der stadig en del huse fra dengang, og idyllen er let at forestille sig, når man besøger gadekæret i området. Af populære udflugtsmål er naturligvis Furesøen og de tilstødende parkarealer. Her tager man picnic-kurven med om sommeren, og om vinteren er det skøjterne, der medbringes. Det er i særdeleshed et smukt syn, når hele søområdet er dækket af et tyndt fint lag nyfalden sne. Falder der mere end det, går der lidt skår i idyllen for nogle, for så skal der jo som bekendt ryddes sne derhjemme i indkørslen. Men sådan er det jo overalt i landet, så det er såmænd ikke fordi Virums indbyggere er specielt udsatte på den front. Jo, måske en anelse, for når snestormene kommer fra vest, må parcelhuskvarterne i den vestlige bydel selvfølgelig tage imod store mængder fygesne fra det tilfrosne søareal.

Virum deler snerydningen mellem kommune og borgere

Når det gælder offentlige arealer og veje, er det naturligvis Lyngby-Taarbæk Kommune, der rykker ud med sneplove og mandskab, men alle privatarealerne har Virums borgere selv ansvaret for. Normalt er det sådan, at man mere eller mindre selv bestemmer, hvad der foregår på privat matrikel, men når det gælder snerydning, er der trods alt visse regler, der skal følges. Det skal jo blandt andet være sådan, at postbud og skraldemand kan udføre deres job på forsvarlig vis. Derfor er grundreglen, at der skal være ryddet og saltet fra tidlig morgen til sen aften – i hvert fald på de arealer, hvor der kan forventes gående trafik. I praksis er det dog accepteret, at man ”sløser” lidt med vedligeholdelsen i de timer, hvor man er på job. Men resten af dagen skal påbuddet overholdes, og der er i princippet bødestraf for at skulke. Det betyder i praksis, at man skal stå tidligt op og bringe sagen i orden FØR man tager på arbejde, og så naturligvis igen efter fyraften.

Snerydning kan i dag købes som en serviceydelse

I en travl hverdag kan det være næsten umuligt at efterkomme påbuddet om kontinuerlig rydning og saltning. Vejrguderne er uforudsigelige, og de slår ofte til, når det er allermindst belejligt. Heldigvis kan snerydning i dag fås som serviceydelse, akkurat som rengøringshjælp og have-assistance. Virum har en del udbydere, som gerne påtager sig private rydningsopgaver, lige fra trappefejning til rydning af fortove og indkørsler. Er du lun på ideen, er det bare at gribe telefonen eller tastaturet og få nogle tilbud hjem. Det er vigtigt at forhøre flere steder, da der kan være en del forskel på både pris og ydelser. Billigst er ikke nødvendigvis bedst, men omvendt følges pris og kvalitet ikke altid ad i branchen, så det betaler sig at gøre lidt benarbejde, før leverandøren vælges. Tjek op på andres erfaringer, og sørg for, at ydelsen og vilkårene er tilpas specificeret, før kontrakten underskrives.

Kontakt

Snevagten A/S
Transformervej 29
2860 Søborg

Telefon: 38 71 17 00
Email: cg@snevagten.dk

Seneste