Snerydning i Hellerup

Hellerup regnes normalt for en af landets mere velbeslåede kommuner, og det kan af og til komme indbyggerne til gode. Når det handler om vejret, er der dog ingen forskel på rig og fattig. Selv de mest mondæne villaer på Strandvejen må tage deres del af nedbøren, og det gælder også sneen. Og så er der ingen vej udenom. Sneen skal skovles væk, og der gælder særlige regler for den private snerydning. Der er nemlig krav om, at der skal være både ryddet og glatførebekæmpet i alle dagtimerne (7 morgen til 22 aften). Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis blot er den privat matrikel, der er omfattet af kravene til snerydning. Også tilstødende fortovsarealer og eventuelle fællesveje kan eksempelvis være omfattet. Er du i tvivl om, hvilke ansvarsområder du er tildelt, kan du altid kontakte kommunen for en præcision.

Manglende snerydning kan have konsekvenser

I teorien er manglende snerydning forbundet med bødestraf. I praksis er det normalt ikke noget, der slås så hårdt ned på, men eventuelle klager fra omgivelserne vil som regel bringe ordensmagten på banen. Hellerup kommune kan også vælge at sørge for rydning og glatførebekæmpelse for din regning, og det bliver som regel ikke billigt. Bøder eller regninger vil næppe kunne kuldsejle dit budget, men ingen ønsker trods alt at være på kant med systemet. Til gengæld kan der blive tale om en mærkbar økonomisk lussing, hvis en forbipasserende eller eksempelvis skraldemand eller postbud kommer til skade på grund af forsømmelsen. I sådanne tilfælde kan grundejeren blive erstatningsansvarlig, og her kan der blive tale om erstatning for både svie og smerte, tabt førlighed og måske også tabt arbejdsfortjeneste. Dertil kommer naturligvis den samvittighedsmæssige side af sagen, for det er aldrig sjovt at være ansvarlig for andres ulykke. Moralen er naturligvis, at det er vigtigt at få ryddet og glatførebekæmpet – selv om det kan være en sur pligt.

Tjek vejrudsigten, når det er snerydnings-sæson

Sneen skal være ryddet INDEN du tager på arbejde, så det gælder om at have afsat ekstra tid til den del. Hører du til de mange, der alligevel ser nyheder på TV om aftenen, er det værd lige at noter sig, om der kan være risiko for snefald i løbet af natten. Mere præcis er måske ”by-vejrudsigten” fra eksempelvis DMI. Du kan specifikt slå Hellerup op på deres webside, og dermed få lidt mere præcise informationer. Vejrudsigterne er desværre kun prognoser, og de har det med at ramme forkert på de mest uheldige tidspunkter. Det kan være ualmindelig ulejliget, hvis man har et stramt dagsprogram. Derfor bliver det da også mere og mere almindeligt, at selv private køber sig til snerydningen hos en serviceudbyder, der i forvejen opererer i lokalområdet. Det er ofte billigere, end man måske skulle tro, så tjek eventuelt op på mulighederne, hvis du tænker din tid kan bruges bedre andre steder.

Kontakt

Snevagten A/S
Transformervej 29
2860 Søborg

Telefon: 38 71 17 00
Email: cg@snevagten.dk

Seneste