Snerydning i Herning

Herning er vokset frem på skuldrene af tekstilindustrien, som i mange år var den fremherskende beskæftigelse på den jyske hede. I dag er tekstilproduktionen som så meget andet i høj grad flyttet til mindre løntunge steder i verden. Herninggenserne er dog for længst kommet videre i programmet, og har gang i mange nye projekter. Men lur mig, om ikke en og anden kunne ønske sig tilbage til symaskinen i lune omgivelser, når sneen for alvor fyger over de flade arealer. Men den går ikke i længden. Som alle andre, må også herninggenserne ud med kost og skovl, når sneen har lagt sig. Der er nemlig krav om, at der skal være ryddet sne og saltet eller glatførebekæmpet dagen igennem. Påbuddet gælder alle dage fra 7 til 22 undtagen søndag, hvor man har lov at tage en time mere på øjet.

En sur, men vigtig pligt

De fleste betragter snerydning som en sur pligt, der næsten altid dukker op, når det er mindst belejligt. Mange har i dag en travl hverdag, og det gælder ikke mindst om morgenen, hvor der skal smøres madpakker og klares en masse andre praktiske ting før arbejdsdagen starter. Men snerydningen SKAL klares. Faktisk er det i teorien forbundet med bødestraf at skulke fra opgaven, men det er også et spørgsmål om samvittighed: Hvordan ville du have det, hvis postbuddet, skraldemanden eller en tilfældig forbipasserende kom alvorligt til skade på din vagt? Ud over samvittighedsspørgsmålet kan ulykker faktisk også medføre sagsanlæg, og det kan blive særdeles bekosteligt, hvis der er tale om eksempelvis tabt arbejdsevne eller lignende.

Overvej professionel assistance

Hører du til de mange, der har bedre ting at tage sig til, end at skulle svinge sneskovlen, kan du overveje at overlade opgaven til professionelle. Herning har en del forskellige gode leverandører, så det er egentlig bare et spørgsmål om at få hentet nogle tilbud hjem. Nogle af de større udbydere giver mulighed for at få en online prisindikation ved simpel indtastning af få oplysninger, og det kan være en nem genvej til at få en ide om, hvor prisniveauet ligger. Sandsynligvis er det billigere, end du forestiller dig. Vær opmærksom på, at pris og kvalitet ikke nødvendigvis hænger sammen i denne branche. Faktisk er det ikke usædvanligt, at de større snerydningsfirmaer kan gøre det same arbejde billigere end små udbydere. Det kan blandt andet hænge sammen med, at en stor kundemasse giver kortere afstande mellem den enkelte kunde. Det har stor betydning med hensyn til at reducere spildtiden på transport af mandskab og snerydningsmaskiner. Typisk er erfaringen også større hos de etablerede virksomheder, der måske har været i branchen i årtier. Du kan sagtens tillade dig at være kritisk i valget af leverandør. Du udbyder jo en opgave, og den bør gå til den leverandør, der kan give dig mest for pengene. Spørg ind til miljøhensyn, leveringssikkerhed og andre services og parametre, der kan have betydning i din aktuelle situation.

Kontakt

Snevagten A/S
Transformervej 29
2860 Søborg

Telefon: 38 71 17 00
Email: cg@snevagten.dk

Seneste