Snerydning i Odense NV

Som Danmarks tredjestørste by dækker Odense et temmelig stort område, og som alle andre storbyer er der ganske store forskelle på eksempelvis befolkningstæthed inden for bygrænsen. Centrum er naturligvis der, hvor tingene for alvor foregår, men Odense er meget mere end det. Et godt eksempel er Odense NV, hvor befolkningstætheden er knap så stor. Her er området i højere grad præget af villakvarterer og lidt mere ro og fred. I vinterperioden er det også tydeligt, at snerydningen i centrum har topprioritet. Her ligger de vigtigste færdselsårer, og det er helt afgørende, at infrastrukturen kører helt planmæssigt, så der ikke opstår unødige køer og trafikkaos. Generelt er kommunen dog gode til også at få ryddet sne i Odense NV og de andre randområder – den ros skal de have. Snerydning er dog ikke kun kommunens pligt! Enhver parcelhusejer, virksomhedsejer og også mange lejere har i en eller anden grad pligt til at bidrage til snerydning og glatførebekæmpelse. Hvis du ikke er sikker på dine pligter, kan du få dem opfrisket her.

Grundregler for snerydning

Som tommelfingerregel skal du sørge for at holde relevante områder på din matrikel ryddede og glatførebekæmpede, så postbud, skraldemand og andre med ærinde på din adresse kan udføre deres arbejde på forsvarlig vis. Dette indbefatter naturligvis rydning af sne og en passende glatførebekæmpelse, som enten kan være saltning, grusning eller lignende. Dine arealer skal være sikrede i tidsrummet 7 morgen til 22 aften, bortset fra søn- og helligdage, hvor påbuddet først gælder fra kl 8. Derudover har du ansvar for eventuelle fortovsområder, der grænser op til matriklen. Her skal du rydde fortovet i hele sin bredde ud for din matrikel, samt 10 meter fra skel til hver side. Ofte er der dog ikke 10 meter til naboen, og så må I bare mødes på midten. Overskudssneen skal som udgangspunkt samles i en vold ved rendestenen, enten yderst på fortovet eller inderst på kørebanen. Her skal du naturligvis sørge for, at volden ikke spærrer cykelstier, brandhaner og andet vigtigt.

Få hjælp til snerydning i Odense NV

I det moderne samfund er der typisk nok at se til, og derfor er det ikke ualmindeligt at betale sig fra opgaven med snerydning. Gratis er det naturligvis ikke, men priserne er bestemt overkommelige, og der frigives tid, som kan bruges på enten arbejde eller fritid. Der er faktisk en del service-leverandører, der kører fast i Nordvest-området, så det er bare at gribe knoglen og få nogle tilbud hjem. Prisen er naturligvis vigtig, men tjek også, hvad der ellers følger med i pakken i relation til leveringssikkerhed, garantier og andet.

Manglende rydning og saltning er strafbart

I princippet er der bødestraf for at sløse med snerydning og saltning, så som lovlydig borger bør du have styr på din del af opgaven. Så enten skal du stå tidligt op og være klar til en ekstra tørn, når du kommer hjem fra arbejde – eller alternativt sikre, at der er andre, der klarer opgaven for dig. Som grundejer ifalder du i øvrigt også erstatningsansvar, hvis nogen kommer til skade på grund af manglende snerydning/glatførebekæmpelse. Den slags sager ses hvert eneste år, og de kan være ret tunge rent økonomisk, hvis den uheldige forbipasserende kommer alvorligt til skade.

Kontakt

Snevagten A/S
Transformervej 29
2860 Søborg

Telefon: 38 71 17 00
Email: cg@snevagten.dk

Seneste