Skip to main content

VI ER ALTSÅ IKKE DIN MODSTANDER!

Vi arbejder sammen – ikke hver for sig

I servicebranchen er det altid nemt at tro, at man befinder sig på hver sin side af banehalvdelene. Sådan er det absolut ikke. Snevagten forsøger i hvert fald altid, efter bedste evne, at finde frem til det gode samarbejde, hvor man forsøger at hjælpe hinanden.

Ofte oplever jeg, at servicebranchen generelt er mødt af en indstilling om, at man forsøger at “hustle” hinanden mest muligt. Et syn der siger, at man som virksomhed altid forsøger at få flest penge fra kunderne, for den mest minimale indsats. 

Dette syn vil jeg meget gerne gøre op med. Det er ikke sandheden og det er ikke virkeligheden. Virksomheder lever af sine kunder; hvorfor skulle man forsøge at skræmme dem væk fra virksomheden?

Det rationelle ville da være, at forsøge at samarbejde med sine kunder. At have en gensidig forståelse og skabe en relation. 

Det er i hvert fald det motto jeg forsøger at efterleve hver dag, når vi er i dialog med kunden.