Skip to main content

NÅR 3 BLIVER TIL 4…

HVAD GØR MAN VED FAMILIEFORØGELSE?

Nathalie og jeg, Christoffer, venter glædeligt en lille ny og dermed er der snart familieforøgelse. Trods det medbringer massere af kærlighed, er der også en masse praktiske ting der skal være på plads, inden en barsel træder i kraft. For det første er det besværligt som selvstændig. Ikke dét at være selvstændig. Men dét at jeg er selvstændig og at Nathalie samtidig arbejder det samme sted. Det kræver umenneskeligt meget koordinering, især op til sæsonstart. Nathalie er nemlig sat til at føde i november, hvilket er tæt op ad den hårde vinter. På samme måde kan jeg ikke undværes, fordi det er mig der koordinerer kørsel under sæsonen. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig også andre, mere “almene” opgaver. Nathalie skal nemlig dele sine egne arbejdsopgaver ud til hendes kollegaer, således hendes arbejdsopgaver kan varetages i hendes fravær.

Regler:

I forhold til formelle regler, er der også nogle ting som vi skal tage os af som arbejdsplads. Vi skal som arbejdsplads vide, at man skal på barsel, og så er det op til arbejdsgiver at koordinere derfra. Ud fra informationer angående fødsel, går fødende 4 uger på barsel inden da. Derefter skal Nathalie give besked hvornår barnet er født, og derfra har mor 14 ugers barsel og far har 2 uger. Fordi vi selvfølgelig har lidt “insider information” i form af faren, har vi allerede på nuværende tidspunkt en barselsplan for Nathalie. Det har været nødvendigt, fordi vi ikke kan undvære Chris i den hårde vinterperiode. Af samme grund kan vi desværre ikke have ham til at tage et halvt års barsel. Ikke i denne omgang. Afslutningsvis er det spændende at spørge; bliver det en dreng eller pige?