Glatførebekæmpelse med urea

I Danmark er vi faktisk ganske dygtige til glatførebekæmpelse. Det hænger måske sammen med, at vi har et meget omskifteligt vejr, og at vi derfor i vinterperioden ofte kan opleve, hvordan vejbelægningerne hele tiden skifter mellem at være sikre og isglatte. Det er de mange skift, der især er farlige, fordi de overrasker. Nogle steder i verden har man eksempelvis mere permanente frostgrader i vinterperioden, og så er situationen lidt lettere at navigere i. Herhjemme er det først og fremmest almindeligt salt, der bruges i glatførebekæmpelsen. Salt er både billigt og effektivt, men det har desværre også en lang række uheldige virkninger. Derfor arbejder man hele tiden på at finde alternativer til salt, og et af de mere brugte alternativer til glatførebekæmpelse er stoffet urea.

Hvad er urea?

Som navnet næsten antyder, har vi her at gøre med et stof, der førhen gik under navnet urinstof. Der er tale om en organisk kvælstofforbindelse, som er et affaldsprodukt fra nedbrydning af proteiner. Produktet udskilles sammen med urinen, og heraf kommer navnet urinstof. Stoffet hedder også carbamid, som måske er et lidt mere ”spiseligt” navn. Tidligere udvandt man urea direkte fra dyre-urin, men i dag fremstilles stoffet syntetisk.

Hvordan fungerer urea til glatførebekæmpelse?

Urea kan i dag købes i sække, akkurat som almindeligt salt, og det spredes også på samme måde, når man ønsker at glatførebekæmpe. Det har nemlig vist sig, at urea har en udmærket effekt som tømiddel. Stoffet virker dog ikke ved helt lave temperaturer, men det er virksomt ned til ca. 10 minusgrader, hvilket som regel er tilstrækkeligt med de relativt milde vintre i Danmark.
Urea er dyrere end almindeligt salt, men det har til gengæld en række vigtige fordele. En af de vigtigste er måske fraværet af klorid, der som bekendt forårsager tæring på biler og andet metal. Urea er i det hele taget mere skånsomt mod vejmaterialerne, og bruges derfor ofte til glatførebekæmpelse i gågader og lignende, hvor belægninger og omgivelser ønskes skånet bedst muligt. Stoffet virker i øvrigt heller ikke irriterende på dyrenes poter ligesom salt, der er kendt for at skabe ubehagelige irritationer for eksempelvis hunde og katte, der må døje med udtørret hud. Også planterne kan bedre tåle urea. Faktisk er urea 46% ren kvælstof, så det er et perfekt gødningsstof, der faktisk også bruges i landbruget.

Ulemper ved urea

Ud over prisen har urea dog også et par ulemper. Som før nævnt er det et godt gødningsprodukt, men brugt som glatførebekæmpelse er der risiko for overgødskning, og det er ikke optimalt, hvis der ophobes for store mængder kvælstof i jorden. Det kan nemlig fortrænge andre vigtige næringsstoffer, og man må også forvente en øget ukrudtsvækst.
En anden ulempe er, at urea ret hurtigt omdannes til ammoniak, som har en skarp staldagtig lugt. Slæber man alt for meget urea med sig inden døre på skosålerne, kan man således opleve, at der lugter lidt mere af husdyr, end man måske lige bryder sig om.