Skip to main content

DETTE ER MIN FORSIKRING!

Kvalitetskontrol er funktionelt for Snevagten!

Som jeg tidligere har nævnt, så Snevagten valgt at fokusere mere på kvalitetskontrol, end hvad vi tidligere har gjort. Som det ser ud nu, så fungerer det rigtig godt, og her er hvorfor!

Når vores sneryddere arbejder mange strenge timer om natten, kan der til tider ske fejl. Fejl, som mennesker altid vil lave. Nogle gange kan det være mangelfuldt arbejde, andre gange for meget arbejde. 

Måden hvorpå jeg finder ud af dette, er via vores system, hvor Snevagtens kvalitetskontrollører indberetter hvad de ser. Her uploader de billeder fra nattens arbejde og tilføjer en kommentar. Så kan jeg sammenlignede kvalitetskontrollørernes kommentarer, med det jeg selv ser på billedet.

På den måder sikrer jeg mig, at driften kører optimalt, og at snerydderne ikke bruger for meget tid på “ekstra arbejde”, der alligevel ikke er inkluderet i arbejdet. Ruterne er nemlig sat til at vare cirka 3 timer, men hvis der bliver taget en masse ekstra-arealer, som ikke er medregnet tidsmæssigt, så skrider tidsplanen ret hurtigt.

Kvalitetskontrollen er selvfølgelig også til at tjekke, at arbejder bliver udført tilfredsstillende. Det skal dog ikke ses som et tjek af vores mænd. Dem har vi fuld tiltro til. Men vi vil gerne selv kunne dokumentere hvordan pladserne ser ud, i tilfælde hvor kunderne også selv ringer ind. Det stiller vores sag i bedre lys, hvis vi også kan dokumentere det arbejde vi har lavet.

Hvad gør du, for at sikre at dit arbejde bliver godt?