Skip to main content

7 sejre vil sikre overskud i økonomien | Afsnit 183 |

Overskud i økonomien

Så er der endelig en opdatering angående salgsstrategien for 2019. Helt kort, så bygger salgsstrategien for 2019 på et større kundesegment og lægger et stort fokus på at skabe en større gruppe storkunder. Sidst jeg var til bestyrelsesmøde, diskutterede vi emnet “must-win-battles”. Dette er et begreb der bliver brugt mere og mere i det moderne arbejde. “Must-win-battles” skal til for at sikre virksomheden nogen sejre, som er væsentlige for virksomhedens fortsatte vækst og positive fremgang. Vi har ved dags dato booket 33 møder, ud af målet på 120. Det betyder, at vi kan begynde at anslå en værdi på sagerne. Da jeg tilbage i planlægningsfasen skulle anslå denne værdi, budgetterede jeg sagerne for en værdi på 478.000 kroner pr. kunde. Nu kan jeg revurdere beløbet, som altså nu ligger på 830.000 kroner i gennemsnit. Grundet de nye tal, er der derfor et “must-win” på bookning af 55 møder (set ud fra gennemsnitsværdien), hvoraf jeg skal vinde 7 kunder. Hvis jeg får lukket 7 kunder, med en gennemsnitsværdi på 830.000 kroner, vil det sikre et overskud i økonomien. 7 sejre på 55 møder er lavt sat, tænker du nok. Det kan du sådan set også have ret i. Lige nu ligger anskaffelsesprisen pr. kunde i gennemsnit på 50-70.000 kroner. Det er mange penge, men jeg ser det ud fra ROI. Historisk er tallene bedre end før og jeg tjener stadig penge, så længe jeg får lukket de nødvendige sager.