Snerydning af fortov – hvad siger loven?

Hvert år sker der en del faldulykker i Danmark på grund af glatføre. Som regel ser det komisk ud, og hvis resultatet blot er en forskrækkelse og lidt lettere knubs, kan man grine ad det bagefter – måske. Desværre går det også af og til grueligt galt, og brækkede lemmer og hjernerystelse er ikke noget at stræbe efter. Derfor er det vigtigt, at den enkelte borger giver sit bidrag til den fælles sikkerhed i form af samvittighedsfuld snerydning og glatførebekæmpelse på eget domæne. Vigtigheden understreges da også af, at der rent faktisk er lovgivning på området. De fleste har en fornemmelse af, at der er regler omkring det, men mange husker ikke præcist, hvordan det hænger sammen. Hører du til dem, der kunne bruge en opfriskning, kan du læse med her.

Hvordan skal fortovet ryddes for sne?

Fortovet er ikke det eneste, du som husejer har pligt til at rydde, men det er trods alt her, de fleste ulykker sker, så lad os fokusere på det vigtigste. I loven om snerydning af fortov  fremgår det, at du har ansvar for det stykke fortov, der ligger ud for din grund, og derudover et stykke på 10 meter på hver side, regnet fra skel. Hvis du er heldig og bor du dør om dør med en nabo kan du som oftest slippe uden om de 10 ekstra meter. Nogle har til gengæld en hjørnegrund, hvor der måske endda er ekstra langt til naboen, og så kan der være rigtig mange meter at rydde. Sådan er verden så uretfærdig nogle gange, men på med vanten – det er i sidste ende for dit eget bedste. Fortovet skal som udgangspunkt ryddes i sin fulde bredde. I særlige tilfælde kan fortovet dog være usædvanlig bredt, og her må du have lov at nøjes med at rydde i 2 meters bredde. Den overskydende sne kan eksempelvis opdæmmes i en vold ud mod kørebanen eller eventuelt direkte på kørebanen helt ude i siden. Du skal blot sørge for, at den ikke er til gene for andre. Det betyder i praksis, at du naturligvis skal friholde brandhaner, postkasser og lignende, samt sikre fuld farbarhed på eventuelle cykelstier. En gang imellem kan det ske, at den kommunale sneplov drøner forbi, efter at du netop har ryddet og saltet, og måske kastet sne ind over dit fortovsområde eller foran brandhanen. Her er det faktisk også din pligt lige at rette af, så alt igen er, som det skal være.

Hvornår gælder pligten for snerydning?

I lovgivningen hedder det sig, at du skal udføre rydningen hurtigst muligt, efter at der er faldet sne. I praksis tolkes det sådan, at du skal rydde fra morgenstunden klokken syv, og så ellers holde arealet frem til klokken toogtyve. Falder der sne, mens du er på arbejde, er det heller ikke et krav, at du haster hjem i utide. Der skal blot ryddes umiddelbart efter fyraften. Til gengæld er loven ret stram, hvis du er bortrejst på ferie. Her kan du ikke bruge undskyldningen om at være på job, så det er vigtigt at lave aftaler med enten venner eller naboer, eller eventuelt hyre et snerydningsfirma til opgaven. Sidstnævnte er i stigende grad populært, ikke blot i ferien, men helt generelt. Mange føler, at der i forvejen er rigeligt at se til, og snerydning i tide og utide står ikke lige øverst på listen over ønskværdige gøremål i den sparsomme fritid.