MÆNDENE I MARKEN SÆTTER PRISEN | Afsnit 241 |

HVORFOR SÆTTER DE PRISEN?

I dagens afsnit af Sneuniverset, har jeg møde med flere af mine mænd i marken. Mødet har til formål at planlægge næste års sæson, hvilket blandt andet betyder, at vi skal gennemgå begrænsninger, muligheder, prissætning, volumen mv.Især prissætningen er et essentielt punkt. Når jeg skal prissætte en sag, er det altid et spørgsmål om, hvad der kan lade sig gøre i praksis. Derfor er det også vigtigt at høre leverandørerne ad. Det er trods alt dem, som kører pladserne derude. Derfor synes jeg også det er vigtigt at inddrage dem i denne proces, da forretningen ellers ville falde fra hinanden.I forhold til begrænsninger og muligheder, er det vigtigt at kende til leverandørernes styrker og svagheder. Det kan f.eks. være en styrke, hvis de i forvejen kører en del pladser i et bestemt område. Her ville det være en mulighed, at finde flere kunder i samme område. Omvendt, hvis de i forvejen ikke kører et bestemt område, medfører det flere begrænsninger og uforudsete problemer, hvis de skal til at køre i et nye område. Dette er vigtigt at drøfte med hinanden, således jeg kan have dette i baghovedet, når jeg senere skal uddelegere alle pladserne. Det samme gælder, hvis et firma ekspandere eller bliver mindre. Hvis et firma får flere folk til at køre rundt, kan jeg godt tillade mig at skrue højere op for volumen. Det kan jeg selvfølgelig ikke, hvis det modsatte er tilfældet.

Kontakt

Snevagten A/S
Brandstrupvej 10
2610 Rødovre

Telefon: 73 70 84 44
Email: cg@snevagten.dk