INFORMATION, INFORMATION, INFORMATION | Afsnit 235 |

NY KUNDE? I NEED INFORMATION

Jeg skal give tilbud på en stor sag, Salling Group. Det er et udbud på 82 ejendomme, hvilket er forholdsvis mange. Det er en attraktiv sag som jeg aldrig har kørt før, hvorfor det kan gå begge veje. Derfor er jeg nødsaget til at indsamle så mange informationer som overhovedet muligt.Når jeg skal lave sådan en stor opgave, skal jeg snakke med mange mennsker. Grunden til at det er nødvendigt, er fordi det er et større logistisk puslespil som skal gå op. Det omhandler både leverandørernes priser, hvordan de vil køre den i praksis og så videre. Der ud over skal jeg lave en masse kortopmålinger, få noteret alt i et excelark mv.Når jeg skal prissætte sådan en opgave, er det vigtigt at det giver mening for både mig og kunden. Det vil sige, at en for høj pris kun gavner mig, samtidig med at en for lav pris kun gavner kunden. Dog vil disse opgave være mest fordelagtig for kunden, da disse opgaver sjælendt giver de helt store profitter. Når jeg har fået snakket med leverandørerne, skal jeg finde et omkostningsniveau for en plads. Dette er en nødvendighed for at kunne prissætte pladserne korrekt. For at kunne finde omkostningsniveauet, er jeg endnu en gang nødsaget til at snakke med mine mænd i marken. Hertil udspørger jeg dem om en kvadratmeterpris. Jeg gør det ikke for at udspille nogen mod hinanden, men jeg gør det for at sammenligne.

INFORMATION OM KUNDEN

Jeg snakker dog ikke udelukkende med min mænd, for at få en kvadratmeterpris. Jeg snakker yderligere med dem, for at høre om kunden historisk. Dem der kører i praksis, kender nemlig hinanden. Dette kan jeg bruge positivt. Det er nemlig vigtigt for mig, at jeg indsamler så mange informationer som overhovedet muligt. Det er vigtigt for mig, at vide hvem jeg indgår forretning med. Derfor ønsker jeg også at vide hvordan kunden er, og hvordan de historisk har opført sig. Hvis det viser sig, at kunden har en historik med at være besværlige og klage meget, så prissætter jeg også herefter. Det gør jeg udelukkende af den grund, at det også skal være “det værd”, at køre pladserne. Hvis jeg jeg skal bruge mere tid på kunden end estimeret, bliver det hurtigt en underskudsforretning for mig. Det ønsker jeg ikke. Samtidig er jeg nødsaget til at lytte til mændende. Hvis de har haft dårlige oplevelser med kunden, skal der et økonomisk incitament for dem, for at have lyst til at køre pladsen. Det er jeg nødsaget til at tage højde for. Dette skal bidrage til de bedste forudsætninger for at kunne lave den bedste kontrakt. Herunder den bedste realistiske kontrakt.