Skip to main content

Hvem har ansvaret for snerydningen?

Der kan sagtens være situationer, hvor man kan komme i tvivl om, hvem der egentlig har ansvaret for snerydningen på et pågældende sted. Som udgangspunkt er det kommunen, der tager sig af de offentlige veje og områder, mens private har ansvar for egne områder og arealer. Helt så enkelt er det dog ikke, for selv om fortovet eksempelvis er kommunalt ejet, kan ansvaret for snerydningen alligevel ligge hos borgeren, hvis denne har bopæl ud til fortovet. Læs med her og bliv lidt klogere på reglerne omkring snerydning og ansvar.

Ansvaret for snerydningen følger normalt ejedomsretten

Hvis du selv ejer et stykke jord eller en ejendom, er det som udgangspunkt dig, der har ansvaret for snerydningen det pågældende sted. Bor du til leje, afhænger det lidt af de aftaler, der foreligger (lejekontrakten). Bor du eksempelvis til leje i en boligforening, vil det ofte være udlejer, der påtager sig ansvaret for snerydningen. Bor du til leje i et hus, vil du til gengæld typisk selv skulle rydde sne. Der findes dog også en række tilfælde, som lander et sted midt mellem disse to yderligheder. Her skal du have tjekket lejekontrakten, hvor snerydnings-ansvaret typisk vil fremgå direkte eller indirekte.

Hvor skal der ryddes sne?

Så længe der er tale om en privat ejendom, er reglerne for så vidt ret simple. Du skal helt enkelt sørge for, at besøgende med et ærinde på grunden kan færdes bekvemt og sikkert. Hvordan du helt præcist opfylder dette krav afhænger meget af, hvordan du har indrettet dig på ejendommen, men der skal for eksempel være ryddet og saltet, så skraldemand og postbud kan udføre deres arbejde uden at komme til skade. Derudover har du ansvaret for eventuelle fortove, der grænser op til din matrikel. Du skal rydde og salte (eller gruse) fortovet i hele sin bredde, med mindre det er usædvanligt bredt. Er det tilfældet, kan du ”nøjes” med at rydde i 2 meters bredde. Du har ikke kun ansvaret for snerydningen på fortovet lige ud for grunden, men skal også som udgangspunkt tage 10 meter til hver side, målt fra skel. Hvis du inden for de 10 meter støder ind i en andens ansvarsområde, behøver du selvsagt ikke rydde mere. Ofte er der eksempelvis ikke 10 meter mellem to nabogrunde, og så mødes i naturligvis bare midtvejs og i fuld sving med at rydde, salte eller gruse. Når du rydder, skal sneen helst samles i en vold ud til kanten af kørebanen, enten inderst på kørebanen eller yderst på fortovet. Samtidig skal du selvfølgelig se til, at du ikke kommer til at spærre for cykelstier, brandhaner eller andet, hvor der kræves adgang.

Hvad kan der ske, hvis man forsømmer snerydningen?

Hvis du ikke sørger for at holde dine ansvarsområder ryddede (fra 7 morgen til 22 aften), kan du få en bøde. Du kan dog også blive draget til ansvar for eventuelle ulykker, som måtte ske på baggrund af den manglende rydning, og det kan være noget mere alvorligt end bøden. Har du ikke selv mulighed (eller lyst) til at stå tidligere op, er der i dag masser af muligheder for at købe sig til servicen. Det er en god ide at tage kontakt til flere udbydere, da der kan være store forskelle på pris og den inkluderede service.