AT HOLDE FEST KAN VÆRE EN FORDEL | Afsnit 229 |

DET MENNESKELIGE ASPEKT

Når man afholder arrangementer, kan det være en fordel for en selv eller for firmaet.Da jeg afholdte Snevagtens housewarming, brugte jeg arrangementet til at fejre nogen successer firmaet havde haft. Arrangementet var med til at skabe et rum, hvor man kunne møde mennesker i andre forums end hvad man normalt gør. Det synes jeg altid er rart. Jeg kan godt lide at møde dem jeg samarbejder med i uformelle rammer. Det giver muligheden for at lære hinanden at kende mere personligt, og dermed skabe et stærkere bånd. Afslutningsvis er en fordel, at man giver lidt tilbage til dem omkring sig. Sige tak for samarbejdet og opbakningen. Jeg har altid været kæmpe fan af sociale arrangementer. Jeg er selv et meget socialt menneske, og nyder derfor at være i selskab med andre. Det er selvfølgelig også med til at give motivation til at afholde et arrangement.

FRA FIRMAETS PERSPEKTIV

Det er dog ikke kun en fordel på det menneskelige plan at afholde arrangementer. Set ud fra firmaets perspektiv, ses også enkelte fordele. Først og fremmest bliver vi ved med at fortælle en god historie, hvilket kunderne og samarbejdspartnerne kan mærke. Jeg vil gerne arbejde sammen med succesfulde virksomheder. Det har jeg fundet ud af, idet det ikke har været særligt sjovt at arbejde sammen med virksomheder der har røvet i vandskorpen. Jeg kan godt gøre det i en periode, men ikke for altid. Når jeg viser at det går godt i firmaet, og får inviteret en masse mennesker, så er det for at skabe en brand værdi. Det giver mig en større mulighed for at vise fremtidige kunder, at vi kan samarbejde. Jo mere succesfuld jeg ser ud, jo mere er fremtidige kunder tilbøjelige til at vælge en. Det er tilmed med til at løfte stemningen. I forlængelse heraf, kan Snevagten også presse konkurrenterne, ved at fortælle historien om at vi er den bedste. Jo mere jeg kan få konkurrenterne til at føle et pres (selvom det ikke nødvendigvis er sådan), jo bedre for mig. Det ser jeg værdi i og fordel ved.