Skip to main content

Definition på virksomhedskultur?

Kan virksomhedskultur defineres ud fra noget som banalt som cornhole?

Jeg er ved at vende virksomheden på vrangen, for at komme ind til kernen af kulturen. Det kommer i kølvandet af vores nye jobopslag, hvor jeg gerne vil give et akkurat billede af hverdagen i hos mig og blandt mine kollegaer. 

Det billede som mine kollegaer tegner af deres hverdag, vil jeg tilnærmelsesvist forsøge at afdække. Gennem trivselssamtaler kan jeg forhåbentlig få mere indsigt i hvordan vores kultur udfolder sig – også når jeg ikke er til stede. Dog er mit umiddelbare indtryk, at folk er glade for at møde på arbejde. Men det skal jeg jo finde ud af 🙂

Der er meget sjov og ballade – men det overskygger ikke det vigtige arbejde. Jeg kan godt lide at arbejde med modsætningsforhold. Forstået på den måde at høj performance og intensive perioder skal blandes sammen med en grøn sodavand om eftermiddagen og kaffepauser med hinanden. Derfor kan denne uge i Snevagten kan være noget fuldkommen andet end det var sidste uge. 

Jeg har ikke en færdig definition af vores virksomhedskultur. Men forhåbentlig kan jeg komme den nærmere efter samtalerne med kollegerne 🙂