Skip to main content

Almindeligt vejsalt kan bruges mod ukrudt

I Danmark bruger vi enorme mængder vejsalt hvert år til bekæmpelse af glatte veje. På årsbasis bruges der faktisk helt op til 500.000 tons vejsalt, og for at sætte det i perspektiv 100 kilo for hver eneste indbygger. Vejsalt er i virkeligheden ganske almindeligt køkkensalt, men selv om køkkensalt er billigt, er ”vejsalt” endnu billigere, fordi det indkøbes i tons. Årsagen til det store saltforbrug er både, at det er billigt, men også utrolig effektivt til at smelte isen væk fra vejbanen. Imidlertid har det også en række negative effekter. Vejsaltet skader nemlig vejtræer og anden bevoksning i vejkanten, og det er årsagen til, at man ofte ser brune og afsvedne planter og blade langs vejen. Men det skader selvsagt også ukrudtet, hvilket er en god ting og en af årsagerne til at mange, med stor succes, brugeralmindeligt vejsalt til ukrudtsbekæmpelse.

Hvad sker der med ukrudtet, når det saltes?

Vejsalt har ikke nogen direkte indvirkning på planten over jorden. Det er nede i jorden, at de skadelige virkninger opstår. Rent kemisk betegnes salt som natriumklorid, hvilket indikerer, at det er sammensat af natrium og klorid. Natrium-delen trænger ned i jorden, hvor den fortrænger vigtige næringsstoffer, men den mest giftige virkning kommer fra klorid-delen. Den optages nemlig gennem plantens rødder, hvorefter den udtørrer plantecellerne og ødelægger plantens stofskifte indefra. Den effekt kan du udnytte, hvis du på en nem og billig måde vil lave ukrudtsbekæmpelse. Har du ikke vejsalt, fungerer almindeligt køkkensalt akkurat lige så godt. Strø godt med salt på jorden, og gentag behandlingen med jævne mellemrum, da saltet med tiden fortyndes og siver ned i de dybere jordlag.

Alle planter tager skade af vejsalt – ikke kun ukrudtet

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at jorden og de nærmeste omgivelser, hvor du strør salt, vil blive midlertidig ”forurenet”. Det er altså ikke kun ukrudtet, men også eventuelle blomster og træer, der tager skade. Metoden duer derfor ikke i blomsterbedet, eller til at fjerne ukrudtet mellem frugttræerne. Til gengæld fungerer det fint på terrasse og havegang, hvor vejsaltet passende kan drysses ud og fejes ned i fugerne mellem fliserne. Men pas på, at der ikke fejes for meget salt ud i græsplænen ved siden af. Ellers risikerer du, at græskanten bliver brun og sveden. Overdriv ikke saltspredningen for meget. Salt har nemlig også den kedelige egenskab, at den i grelle tilfælde kan sive ned og forurene grundvandet. Der skal formentlig en del salt til, før det gør nogen reel skade, men rent principielt kan du i hvert fald overveje at holde saltbekæmpelsen på et rimeligt niveau.

Undgå salt, hvor der er prydplanter i nærheden

Hvis du generelt er glad for haven og dine planter, skal du omvendt være påpasselig med vejsaltet. Hvis det regner, kan det eksempelvis sprede sig mere end planlagt, og mange vælger alternative metoder til glatførebekæmpelse af selvsamme grund. Ganske almindeligt grus fungerer udmærket, og skader med garanti ikke planterne. I dag bruger flere også stoffet urea, der faktisk er et gødningsmiddel. Det virker på mange måder som vejsalt med hensyn til isen, men har altså tværtimod en gødskningseffekt, som øger plantevæksten. Også her skal der glatførebekæmpes med måde, men af de stik modsatte årsager som med vejsalt.