Snerydning på Frederiksberg

Som resten af Danmark må også Frederiksberg holde for, når vejrguderne beslutter sig for at male byen hvid. Smukt ser det unægtelig ud, men bagsiden af medaljen er naturligvis, at sne i større mængder kaster grus i den ellers velsmurte infrastruktur. Heldigvis er det kommunale beredskab i høj klasse, og som regel er både sneplove og saltspredere på forkant med situationen. Kommunen tager sig dog selvfølgelig kun at offentlige veje og områder. Privatpersoner og erhvervsdrivende skal selv sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på egne matrikler og tilstødende områder.

Regler for snerydning og glatførebekæmpelse

Reglerne for snerydning og glatførebekæmpelse i privat regi, kan kort opsummeres til et krav om, at der altid skal være ryddet og sikkert at færdes i tidrummet 7 morgen til 22 aften, bortset fra søndag, hvor starttidspunktet er rykket til klokken 8. I de tilfælde, hvor personfærdsel kan forventes ud over dette tidsrum, er der desuden krav om, at tidsrummet udvides tilsvarende. Overholdes reglerne ikke, er der i princippet bødestraf, og Frederiksberg kommune kan også vælge lade rydningsarbejdet udføre fra ekstern side for ejers regning. Reglerne er i øvrigt stadig gældende, selv om man eksempelvis er udrejst i den periode, hvor der falder sne. Bødestraf og rydningsudgifter er måske det mindste problem. Skulle det ske, at en forbipasserende falder og kommer til skade på grund af den manglende glatførebekæmpelse, er det ikke rart at sidde tilbage med ansvaret. Dels er det et samvittighedsspørgsmål, men det kan også føre til et økonomisk efterspil, hvis den skadeslidte søger erstatning for svie og smerte eller måske endda tabt førlighed og arbejdsfortjeneste.

Hold et vågent øje med vejrudsigten

Der er med andre ord al mulig grund til at ”holde sin sti ren” – i bogstaveligste forstand. Det er dog ikke altid helt nemt med den fortravlede hverdag, de fleste af os har. Derfor er det en god ide at holde øje med vejrudsigten, og stå tidligere op, hvis der er varslet natligt snefald i Frederiksberg-området. Vejrudsigten er dog som bekendt ikke 100% sikker, og det kan være et problem at nå det hele, hvis en snevejr har overrasket om natten. Så kan man let komme i en situation, hvor man må vælge mellem at bryde loven eller komme for sent på arbejde. Derfor vælger flere og flere i dag at indgå et samarbejde med eksterne leverandører af snerydningsydelser. Det ser vi nærmere på i næste afsnit.

Køb snerydningsydelsen fra professionelle

Der findes adskillige udbydere af snerydning på Frederiksberg, og flere og flere vælger at outsource opgaven. For private kan årsagen være ønsket om at bruge egen tid til mere fornuftige gøremål, eller ganske enkelt ud fra en tanke om, at det er betryggende at vide, at arbejdet bliver gjort, som det skal. Også virksomheder benytter sig i stor stil af denne mulighed. Her er opgaven ofte så omfattende, at det ikke lige er noget, der kan ordnes med ”venstre hånd”. Valget vil ofte stå mellem selv at skulle anskaffe snerydningsmaskiner og ansætte mandskab eller alternativt købe ydelsen udefra. I langt de fleste tilfælde kan det ikke svare sig at investere selv, da maskinerne typisk kun kommer i brug få dage om året. Man regner med, at der i gennemsnit kun er behov for 10 snerydninger og 20 saltninger i løbet af en vintersæson.

Kontakt

Sneruniverset
Bjerringbrovej 46
2610 Rødovre,
Telefon: 38 71 17 00
Email: cg@snevagten.dk

Følg os

Seneste