Snerydning i Kolding

Kolding er kendetegnet ved mange spændende landskabsmæssige fænomener, herunder eksempelvis tunneldale, søer og naturligvis Kolding Å, der snor sig gennem området. Det menes, at landskabet blev formet under den sidste istid (Weichsel-istiden). Siden da har koldinggenserne ikke oplevet is-tid som sådan, men i vinterhalvåret kan der alligevel fra tid til anden være lidt is og sne at slås med. Sammenlignet med fordums ismasser er det naturligvis i småtingsafdelingen, men selv moderate snemængder har det med at kaste grus i det moderne maskineri. I sådanne situationer er det naturligvis Kolding kommune, der skal sikre, at vintertrafikken kan afvikles sikkert og effektivt. Til gengæld må du selv tage affære, når der skal ryddes sne og glatførebekæmpes hjemme på matriklen og eventuelle tilhørende fortovsområder og lignende.

Gældende regler vedrørende snerydning

De fleste er godt klar over, at der er visse regler for snerydningen, men kender du dem præcist? Der er en række specialsituationer og særlige krav, men helt grundlæggende gælder, at der altid skal være ryddet fra klokken syv (dog søndag fra klokken 8) og frem til klokken 22. Ud over rydningen skal der også saltes eller på anden måde glatførebekæmpes, så der er sikkert at færdes. Og det gælder også, selv om du eventuelt er på ferie. Reglerne er der naturligvis til for alles bedste. Eksempelvis har du direkte indflydelse på og ansvar for arbejdsforholdene for skraldemanden, postbudet og andre, der måtte have deres gang på din matrikel. I princippet er der faktisk bødestraf for manglende snerydning, om end bøderne sjældent skrives ud i praksis. Derimod ser vi hvert år en række sagsanlæg fra personer, som eksempelvis glider og kommer til skade på privat grund. Som grundejer er du 100% ansvarlig, og det kan blive en dyr affære, hvis der kræves erstatning for eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste eller reduceret førlighed.

Tag sneskovlen i den anden hånd

Hører du til de mange, der tager snerydningen lidt let og af og til sløser for meget med arbejdet, er det noget skidt. Her bør du så at sige ”tage sneskovlen i den anden hånd” og få bragt orden i sagerne. En mulighed er, at du vænner dig til at stå tidligt op i vinterhalvåret, så du altid er klar, hvis vejrguderne har besluttet sig for snevejr over Kolding i løbet af natten. En anden mulighed – som flere og flere i øvrigt vælger – er at lægge arbejdet ud til en underleverandør. Som erhvervsdrivende er det selvfølgelig oplagt, men også som privatperson kan du sagtens gå samme vej. Kolding har en del udbydere af snerydning, så det er bare at få nogle tilbud hjem og sammenligne service og priser. Som regel får du mest for pengene, hvis du finder en større udbyder, som allerede har godt fodfæste i området.

Kontakt

Sneruniverset
Bjerringbrovej 46
2610 Rødovre,
Telefon: 38 71 17 00
Email: cg@snevagten.dk

Følg os

Seneste